Volditud Tallinn / Folded Tallinn

Veidike voltimisraamatu tegemisest:

Tiim:  Elis (voltimislehed, 3D mudelid, kujundus, mäng),
Kadi ja Siim (koduleht, mäng)

Protsess:

1) 3D mudelite loomine

maja5

2) Voltimislehtede loomine ja katsetamine

maja6

3) Tekstuuride joonistamine

maja7

4) Tekstuuritud voltimislehtede katsetamine

maja9

 5) Mängu loomine ja testimine, reeglite kirjutamine

maja8

 6) Kodulehe loomine ja voltimislehtede viimistlemine, küljendus

maja91